Ubezpieczenia Majątkowe

Wszechstronne, kompleksowe ubezpieczenie wszystkich składników majątku jest gwarancją poczucia bezpieczeństwa. Dom, ruchomości domowe, a nawet odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym – wszystko można objąć odpowiednią polisą, zapewniając sobie spokój na długie lata.

Warto wszystkie składniki swojego majątku prywatnego objąć dobrą polisą ubezpieczeniową. Ważnym elementem takiego ubezpieczenia jest zabezpieczenie przed szkodami wyrządzonymi na mieniu osób trzecich np. zalanie mieszkania sąsiadowi.

W naszej ofercie:

  1. ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i wandalizmu
  2. ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym
  3. ubezpieczenie domu w budowie
  4. ubezpieczenie od ognia i zdarzeń losowych

Pliki do pobrania

Udostępnij

Formularz kontaktowy