Ubezpieczenia Osobowe

Ubezpieczenia osobowe są propozycją dla osób aktywnych, które chcą zabezpieczyć się przed następstwami nieszczęśliwych wypadków. Ubezpieczenie NNW zapewnia pomoc finansową w razie uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub śmierci. NNW zapewnia ochronę 24 godziny na dobę bez względu na to czym się zajmujesz w pracy oraz jak korzystasz z czasu wolnego. NNW zapewnia szeroki wachlarz opcji dodatkowych oraz możliwość wyboru wariantu wypłaty odszkodowania.

Staranie wyselekcjonowane propozycje Towarzystw Ubezpieczeniowych pozwalają nam przedstawić oferty w zakresie :

  1. ubezpieczenia wyjazdów turystycznych
  2. ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW)

Udostępnij

Formularz kontaktowy