Ubezpieczenia korporacyjne

Obsługa korporacyjna przedsiębiorstw jest jedną z kluczowych specjalizacji naszej firmy.

Dlaczego warto?

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu jesteśmy w stanie zapewnić kompleksową obsługę dla każdego przedsiębiorstwa.
Do naszych klientów należą przedsiębiorcy prowadzący jednoosobowa działalność gospodarczą jak również duże spółki.

Oferujemy wsparcie w zakresie doradztwa, oceniamy dotychczas posiadane ubezpieczenia, analizujemy ryzyka i wskazujemy które należałoby dodatkowo ubezpieczyć. Świadczone przez nas usługi w zakresie ubezpieczeń korporacyjnych obejmują pełną pomoc w opracowaniu i wdrażaniu najlepszych rozwiązań ubezpieczeniowych według  specyfiki działalności klienta, począwszy od  tworzenia oferty, poprzez bieżący, kompleksowy serwis na każdym etapie.

Oferujemy ubezpieczenia:

 • Majątkowe dla dużych firm prowadzących działalność produkcyjną, handlową lub usługową gdzie
  kompleksowo można ubezpieczyć budynki, maszyny i urządzenia, środki obrotowe i inne aktywa firmy
 • Ryzyka cybernetycznego rekompensującego  straty związane z uszkodzeniem, utratą, wyciekiem, czy
  ujawnieniem danych na skutek ataków hakerskich, wirusów komputerowych, błędów człowieka czy
  wadliwego oprogramowania.
 • Gwarancje ubezpieczeniowe – jest to instrument finansowy, dzięki któremu firma nie musi zamrażać
  własnych środków na zabezpieczenie kredytu bankowego, czy też wpłatę wadium przetargowego
 • D&O OC członków zarządu rekompensuje straty finansowe, które mogą wynikać z nienależytego
  wykonania obowiązków przez władze spółki (podjęcie błędnej decyzji), jak i zaniechania wykonania
  czynności (brak podjęcia decyzji). Chodzi zarówno o naruszenie ogólnych przepisów prawa, jak i statutu
  spółki
 • Budowlano – montażowe produkt zabezpieczający interesy inwestora i wykonawcy w trakcie budowy
  budynków/obiektów lub instalacji konkretnych maszyn/urządzeń itp.
 • Transportowe:
  • OC Przewoźnika – Odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie towarów, powstałe w
   towarach przyjętych do przewozu od przyjęcia aż do wydania odbiorcy
  • CARGO – Obejmuje wszelkiego rodzaju ładunki stanowiące własność ubezpieczającego lub
   będące w jego posiadaniu.
  • OC Spedytora – odpowiedzialność cywilną spedytora od skutków niewłaściwego wykonania
   umowy spedycji, jaką ponosi on zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.
 • Utrata zysku – zabezpieczenie strat finansowych przedsiębiorcy powstałych w następstwie szkody
  materialnej w jego majątku
 • Kredytu kupieckiego to kompleksowe ubezpieczenie należności handlowych, które zabezpiecza
  przedsiębiorcę przed ryzykiem braku płatności od odbiorcy w kraju i za granicą
 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej
  zapewnia ochronę ubezpieczeniową w związku z prowadzoną działalnością lub posiadanym mieniem dla
  firmy (właścicieli, pracowników, podwykonawców ) w przypadku wyrządzenia szkody rzeczowej lub
  osobowej osobie trzeciej, za którą to szkodę ponosi odpowiedzialność.

Sprawdź nasze inne usługi

Potrzebujesz pomocy przy wyborze usługi?

Zadaj pytanie za pomocą formularza kontaktowego w sekcji kontakt lub zwyczajnie zadzwoń a my udzielimy wszystkich odpowiedzi na Twoje pytania